Purple-Galaxy-wallpaper-wp3809621.jpg

pro  Vaši životní cestu a duchovní vývoj...

 
Meta5.png
Soul.png

Terapie Duše

Breath.png

Božský Dech

1-min-min.png
Channeling.png

Duševní čtení

Music.png

Muzikoterapie

2-min-min.png
Healing.png

Energetická

léčba

Cere.png

Posvátné

ceremonie

Meta5.png
angel wings
angel wings
aletheia-min.png
 
 

Terapie Duše

Jde o efektivní transformační metodu vycházející z regresní terapie (řízeného vzpomínání na minulé události a uvědomění potřebných informací). Vybavují se při ní zapomenuté nebo potlačené  (traumatické) vzpomínky a zkušenosti. Jejich uvědoměním, zpracováním a integrací je možné se vyrovnat s negativními vlivy těchto událostí, které se mohou projevovat v přítomnosti různými formami problémů a bloků (psychosomatického, psychického i fyzického rázu). Regresní terapie má za cíl pochopit a zpracovat traumata, která se mohou projevit třeba i za velmi dlouho dobu po vzniku jejich příčiny. Terapie umožňuje také nahlédnout do širších souvislostí života a existence jedince vůbec. Poskytuje zcela nový pohled náš život, na situace ve kterých se nacházíme a přinést vysvětlení našich problému v širokých souvislostech. Můžete tak snadno sami v sobě objevit potřebné odpovědi i řešení.

 

Terapie Duše je komplexnější rozšířená metoda hlubinné terapie, kde probíhá komunikace přímo s Vaší duší a duchovními průvodci. Během terapie dochází k očistě energetického, emocionálního i astrálního těla a přístupu do informačního pole. Dochází tak k rozpomenutí se na zapomenuté události (bloky) v rámci současného života nebo životů minulých. Využívá se přitom alfa (stavu) frekvencí mozkové činnosti pro efektivnější práci s myslí a využití dalších všeobecně prospěšných vlastností tohoto stavu mysli. Mezi ně patří lepší paměť, myšlení a soustředění, zesílení imunitního systému, omlazovací procesy na buněčné úrovni a přístup do podvědomí. Je možné se spojovat i s dalšími bytostmi a dušemi a pracovat s nimi (např. čistit prostory, komunikovat se zvířaty nebo zesnulými,..). Celá práce je zcela bezpečná, neinvazivní, vše probíhá v souladu s aktuálním stavem a je zároveň vhodně integrována. Jak jsem se přesvědčil praxí, možnosti a aplikace této terapie jsou prakticky neomezené.

Typický průběh terapie se skládá ze dvou částí, které často splynou v celek:

 

1.část: Nejdříve je třeba provést očistu/odblokování (energetického) těla - zkontrolovat a popřípadě odvést nežádoucí bloky, energie a entity. To je bezpodmínečně nutné pro další postup (potřebujeme pracovat jen s pamětí své vlastní duše a vše ostatní co do našeho těla nepatří by se do toho mohlo plést nebo vnášet nejasnosti). Již samotná očista má velice léčivé a blahodárné účinky.

2.část: Zde se zajímáme už o informace, které Vám mají být vyjeveny. Cest k zodpovězení vašich otázek je několik a společně najdeme pro Vás tu nejkratší a nejschůdnější. Budete v kontaktu se svojí duší a pokud bude potřeba, setkáte se i se svými duchovními průvodci (světelnými entitami) a může mezi vámi proběhnout rozhovor nebo předání důležitých informací a učení. Vy se jich zeptáte na jakoukoli otázku, která vás ohledně vašeho života zajímá. Vždy se vám dostane odpovědí, které se v danou chvíli (životní fázi) máte dozvědět a jste schopni vstřebat. V této části lze také provést čistění míst a prostorů od negativních energií a entit (pokud to je vzhledem k situaci možné).

Na terapii můžete dojít s jasným záměrem, případně s otázkami, které vás zajímají:

 - Jaký je můj hlavní nebo životní úkol?

 - Co mám momentálně ve své životě vyřešit?

-  Co mohu udělat, abych svou situaci zlepšil?

 - Jak mohu vyřešit moje zdravotní problémy a vyléčit se?

 - Dělám určitou věc správně? Jak mohu řešit daný problém?

 - Mohu se spojit nebo si promluvit s nějakou duší nebo bytostí?

 - Proč se má duše rozhodla pro toto tělo / život / rodinu / dobu / místo .. ?

 - Proč nemohu najít stálého partnera / práci / klid / zdraví / hojnost .. ?

 - Mohu poprosit o očištění nějakého místa nebo prostor?

 a tak dále ...

Je možné, že bude třeba terapii rozdělit na více termínu vzhledem k tomu, že první část muže být poněkud vyčerpávající (jak fyzicky, tak po stránce vstřebávání objemu získaných informací - nutná delší integrace). Rozhodnutí je ale vždy na vás.

 

Doporučuji si před sezením připravit svůj záměr (případně otázky) a soustředit se na něj.  Léčba je částečně samonaváděcí,  a vždy se děje přesně to, co je pro vás aktuálně nejvíce potřebné. Je možné, že se Vám konkrétní odpovědi nedostane, případně bude pouze neurčitá nebo v indíciích - pak je na Vás, abyste odpovědi postupně našli sami u sebe. Terapie je prováděna bez použití hypnózy, jde pouze o navození mozkových vln do hladiny alfa - stavu meditace. Nejedná se o žádnou manipulaci ani sugesci. Neustále jste při vědomí, plně vnímáte sebe i své okolí a po celou dobu tedy víte, co se s Vámi děje. Je Vám ponechána plná svoboda jednání. Je možné vytvořit zvukový záznamu ze sezení, aby jste se kdykoli mohli vracet k jednotlivým otázkám a odpovědím a pro lepší pochopení v budoucnu.

 

Duševní čtení

Ide o vedomé napájanie sa na vyššie sféry, sféry milujúceho vyššieho vedomia, podstaty a svetla - sféry božského či univerzálneho vedomia - za účelom sprostredkovania tých informácií, ktorých poznanie je v súlade s Božou vôľou.

Život vo svetle je plný lásky, zdravia a hojnosti. Každé poznanie, ktoré doputuje z vyšších sfér, je predávané s múdrosťou a ohľaduplnosťou. Každý prijatý odkaz odovzdávam tak, ako ho prijímam, s úprimnosťou a úctou.

Čo prináša Duševné čítanie?

 - odhaľuje skutočnú povahu udalostí a pomáha chápať ich v širších súvislostiach

 - pomáha získať silu a väčší vplyv nad vlastným životom

 - ukazuje smer, poskytuje rady a odporúčania (nie príkazy)

 - pomáha uskutočňovať zmeny v prospech najvyššieho dobra pre vás

 - pomáha uskutočniť zmeny, ktoré chcete urobiť už dávno 

 - pomáha "plávať so životným prúdom", nie proti nemu

 - urýchľuje vývoj

 - možnosť postaviť svoju vlastnú cestu v mene najvyššieho dobra nad všetko ostatné

No vy ste tí, ktorí skutkom naplnia slová múdrosti. Vy ste tí, ktorí budú jednať, vykonajú potrebnú prácu v pozemskom svete.

 

Mojim zámerom je nasmerovať a podporiť vás, dodať vám silu,  vedomosť a nezávislosť. Pomáham vám pomôcť  sebe samým. Poskytujem písomné odkazy, poznania a požehnania. V mojom zapisovaní sa taktiež možu objaviť proroctvá (nie veštenie).

Čítanie a zapisovanie tohto typu je tak, ako každá duchovná práca odovzdávaná s čistotou a láskou srdca, posvätná a vzácna, preto ma prosím kontaktujte len v prípade, že vaša túžba po poznaní je otvorená a úprimná. 

Božský dech

Jde o komplexní pokročilou terapeutickou dechovou techniku optimalizující vaši mysl, tělo a duši, díky které objevíte sílu a kouzlo vašeho dechu. Je založena na holistických postupech Pranayama jógy a filosofii léčení v rozšířených stavech vědomí a je krásným a intenzivním prožitkem. Jde o opakování sérií dechových technik kombinovaných s vedenou meditací a intenzivní hudbou (muzikoterapií), které ve vás probouzejí a odkrývají váš plný lidský potenciál a manifestují lásku, harmonii, štěstí a hojnost. Je to cesta k opětovnému spojení se svou Duší, svým skutečným já a vaší vnitřní inteligencí a srdcem. Je to návrat do našeho přirozeného stavu Bytí - do vděčnosti a jednoty.

Pro koho a na co je určena?
Je výborná a vhodná pro kohokoliv a každému dá to, na co je právě připraven. Jde o hlubokou relaxaci, ale zároveň lze jít hlouběji do sebe, za hranice svojí mysli, osvobodit se a probudit. Tato technika se léčí celé tělo a silně podporuje fyzickou i psychickou sebeléčbu.

Co konkrétně dechové terapie přináší?
 - pomáhá být více v přítomnosti a v životním proudu, zvyšuje emoční stabilitu a inteligenci
 - vhodná pro odbourání stresových stavů (jako strach, úzkost a deprese) a negativních vzorců a návyků 
 - významně zvyšuje pocit blahobytu, rovnováhy a spojení s okolím - dává životu smysl
 - pomáhá manifestovat vaše záměry, přináší vize a posouvá meditační praxi
 - posiluje zdraví, zlepšuje fyzickou kondici - vytváří více energie v těle, urychluje metabolismus 
 - podporuje sebeléčbu, detoxikuje a čistí zažívací systém (podporuje prospěšné bakterie)
 - zefektivňuje využití dostupného kyslíku (dosažení rovnováhy) a významně ovlivňuje chemické a fyziologické procesy v těle
 - aktivuje imunitní systém (více bílých krvinek, zpomaluje produkci zánětlivých proteinů), léčí záněty a autoimunitní nemoci
 - prospěšná pro srdce a cévní systém - snižuje krevní tlak a optimalizuje srdeční frekvenci a krevní oběh
 - optimalizuje pH krve a je prospěšná pro přenos energie v buňkách i celém těle
 - omlazuje a redukuje riziko poškození buněk, mutací, rakoviny a ostatních nemocí
 - zvyšuje neuroplasticitu mozku (přizpůsobivost a lepší proces učení) 

Pomocí dechových cvičení vědomě modulujeme dech (hlavně pomocí hlubokého a klidného dýchání) a efektivněji tak zacházíme s využitím a poměrem kyslíku a oxidu uhličitého, což přímo ovlivňuje i náš nervový systém (sympatikus a parasympatikus) a tak i fyziologické procesy a změny v celém těle. Cílem zdokonalit a zefektivnit využití menšího množství dostupného kyslíku, což je i klíčem dosažení rovnováhy v jeho využití v těle. Vyšší potřeba kyslíku je často spojena se stresem a naše emoce proto požadují vyšší množství kyslíku než opravdu potřebujeme (příliš kyslíku může v buňkách způsobit oxidační poškození). Dlouhodobý nedostatek kyslíku (nebo jeho nedostatečné vstřebání nevhodným dýcháním) zase vede k problémům s okysličením a nedostatkem energie v buňkách. Optimalizací tedy můžeme redukovat riziko jakéhokoliv poškození. Jak bylo klinicky ověřeno, dočasné zvýšení obsahu oxidu uhličitého (intermitentní hypoxie) má oproti zvýšenému obsah kyslíku v těle prokazatelně lepší vliv na zdraví celého organismu, stejně tak jako pomalejší a hluboký dech. V kombinaci s meditací, záměry a afirmacemi lze tak prokazatelně vědomě ovládnout a léčit celé svoje tělo.

 
 

Energetické Světelné léčení

K energetickému léčení používám kombinaci několika způsobů vycházejících z východních filozofií, šamanských metod a dřívějších vyspělých civilizací. 

Jedná se o léčení životodárnou energii, která je zdrojem života samotného a historie jejího použití je stará tisíce let. Touto energií - základní substancí vesmíru (ať už ji nazýváme jakkoliv - Prána, Čchi, Éter) - jsme neustále obklopeni a kdokoli z nás jí může používat pro sebe i pro pomoc druhým. S její pomocí se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a porozumění smyslu našeho života. Jedná se o umění léčby pomocí přikládání rukou. V některých případech používám pro zesílení učinků (případně pro složitější "operace") krystaly. Tato enerige zbavuje tělo škodlivin, povzbuzuje a uvolňuje blokády, harmonizuje energetické proudy v těle a léčí tak nemoci (proudí vždy tam, kde je jí nejvíce potřeba - do nejvíce poškozených míst). Lze s ní pracovat i nelokálně, tedy ji posílat na dálku, na libovolné vzdálenosti. Veškerou energii si beru z okolního prostoru (vesmíru) a následně ji předávám ostatním.

Předpokládáme zde existenci subtilního energetického těla (aury, duchovního pole), existenci příslušných energetických center (čaker) a drah (meridiánů, nádí), kterými muže tato vitální energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální (a naopak). Pokud je toto energetické pole poškozeno, tělo se tomu musí přizpůsobit a vzniká tím nemoc. Léčitel prostřednictvím rukou do poškozeného energetického těla dodává znovu energii, která ho harmonizuje a je použita k jeho uzdravení. Postupně se tak nemoc nebo zraněné části těla hojí. Pro mnohé znamená okamžitou úlevu. Uvolňuje tělo, zmírňuje bolest, urychluje léčebný proces, přináší relaxaci, harmonizuje čakry a celé energetické pole i fyzické tělo. 

Je třeba si být vědom toho, že každý problém již projevený na fyzické úrovni těla (nemoc) má vždy i psychický/duševní základ a tak je v případě složitějších nebo dlouhodobých problémů toto léčení kombinovat s vhodnou terapií která nám pomůže odkrýt jádro daného problému.

O Nás

Více jak 10 let se věnuji studiu a poznávání na poli transpersonální psychologie, která mě nepřestává fascinovat a jejíž možnosti jsou s každou další zkušeností doslova ohromující. Zabývám se možnostmi, potenciálem a aplikací rozšířených stavů vědomí na růst a vývoj člověka. Po několika hlubokých transpersonálních zkušenostech se mi ukázaly dříve zcela neviditelné obzory, se kterými momentálně pracuji. Stále je rozšiřuji pomocí duchovního vývoje a dalších metod jako jsou Tantra a Jóga, meditační techniky, práce s tělem a dechem, léčení energiemi a hudbou a v neposlední řadě terapie paměti duše (rozšířená forma regresní terapie). Vše neustále integruji ve svém životě i během pomoci ostatním při řešení problémů těla a duše na psychické i fyzické úrovni. Poskytuji tak komplexní systém pro osobní růst, léčení a čištění na více úrovních. Stovky lidí, kterým jsem touto praxí dokázal pomoci, jsou mi důkazem, že je třeba tyto zkušenosti sdílet i nadále.

Som veľmi citlivá a vnímavá, požehnaná bytosť, kráčajúca v súlade so svojou cestou neustáleho rozvoja a pomoci. Moje meno, Simona - "načúvajúca", vcelku výstižne otvára popis duchovnej pomoci, ktorá skrz moju bytosť prúdi a jej odovzdávanie je jedným z mojich poslaní. Mojou hlavnou činnosťou je práca s intuíciou. Oktrem toho, že spolupracujem na energetických očistách (vo forme obrazov, energií a entít jasne vidím, kde energia človeka riadne neplynie a spôsobuje ťažkosti), sa primárne venujem osobnému duševnému čítaniu skrz čisté a jasné slovo formou automatického písma a poradenstvu spojenému s touto činnosťou. Cieľom mojej práce je nasmerovať a povzbudiť vás, dodať vám silu, odvahu, vedomosť a nezávislosť. Pomáham vám pomocť sebe samým. Vďaka vašim vzácnym odozvám a šťastlivým posunom som si istá, že túto prácu a skúsenosti je potrebné zdieľať a šíriť ďalej. 

Pevně věříme, že duchovní rozvoj a transformace jedince je nejen nejjednodušší a zároveň nejúčinnější metodou k léčbě a poznání svého opravdového "Já", ale je to také jediná cesta, jak pomoci celému lidstvu a situaci na planetě. S naší pomocí můžete najít to nejlepší řešení pro vaši cestu a vstoupit do proudu štěstí, svobody, harmonie, světla a lásky - do přirozeného stavu Bytí. Spojte se se svým srdcem a Duší, najděte své skutečné já a odkryjte váš plný lidský potenciál.

Naše vize

Nacházíme se v důležitém přechodovém období změny vibrací a vědomí na planetě Zemi. Více a více z nás se začíná probouzet a uvědomovat si svoji vlastní podstatu, své pravé "Já" a soustředí se na svůj duchovní vývoj. Začínáme více než dříve žít v souladu se svým srdcem a intuicí. Systém, který je kolem nás, stejně jako společnost, ve které žijeme nám již vyhovuje našemu duchu a silně pociťujeme, že potřebujeme zásadní změnu. Postupně se tak osvobozujeme od veškerých emocí, pout a vazeb (karmy), které jsme si za celý vývoj naší duše nahromadili. 


S tím, jak se stále více lidí otevírá své duchovní podstatě se otvírají dveře mnohým dalším. Každý z nás tak může vytvářet pro sebe i pro své okolí lepší podmínky pro život a šířit toto vědomí i dále. Tak se může nakonec spustit řetězová reakce, která může současnou tendenci vývoje na Zemi zásadně zlepšit a obohatit.


Je nám velkou ctí, že můžeme právě teď sdílet a poskytovat naše vědomosti a zkušenosti pro pomoc ostatním a podpořit a usnadnit tak jejich vývoj.

 

Posvátné ceremonie 

Hluboké léčivé práce a ceremonie přímo rozšiřující vědomí a spouštějící procesy sebeuvědomování. Dochází k silnému léčení a osvobozování se od zažitých vzorců chování a návyků, které nám již neslouží a mohou bránit dalšímu vývoji nebo způsobovat problémy. Tato práce je však často mnohem rozsáhlejší a intenzivnější než si lze bez osobního prožití představit. A to například v prožívání silně transformačních (mystických) zkušeností, zážitků vysokých stavů uvědomění a propojení s celým stvořením a vesmírem. To doslova okamžitě nebo v relativně krátkém horizontu mění celkové nahlížení jedince na svět a na sebe sama. Zpravidla se ukazuje a otevírá právě to, co potřebujete v danou dobu řešit, a to, na co jste připraveni a schopni v danou chvíli zvládnout, pojmout a vstřebat. Během a po této práci můžete očekávat: 

- Otevřený přístup a ideální příprava "set & setting"  (dobrého psychického rozpoložení, vhodné prostředí pro terapii)

- Rapidní zlepšení kvality života, seberealizace a sebe-objevení, odstranění závislostí, osvobození od zažitých vzorců

- Řešení psychosomatických potíží, léčba posttraumatických poruch, stresu, vyrovnání se se smrtí a umíráním

- Pomoc, podporu a provedení situacemi, které vyvstanou a jejich následná integrace

- Užití vhodného druhu medicíny s možností kolektivní i individuální práce

- Bližší kontakt a spojení s duší, myslí, lidmi, přírodou a vesmírem

- Trvalejší rozšíření vědomí, vnímání reality zcela takové jaká je

- Spojení s muzikoterapií a léčení pomocí hudby

Muzikoterapie

Jedná se o individuální i skupinové terapie a workshopy, během kterých kombinuji různé nástroje, techniky a metody. Hudba a vhodné frekvence mají velice blahodárné a léčivé účinky na celý náš organismus a pomáhají na fyzické i psychické úrovni. Podle potřeby využívám vhodné nástroje (mezi které patří například zpívající mísy, zvonky a činelky, hang drum, bubny, chřestidla a ostatní perkuse, harmonium, brumle, kytara) a hlasu. Během léčení zapojuji a využívám také energetické léčení a šamanské techniky.

 

Kontakt

Alétheia
Brno, CZ
+420 737 419 978
aletheia.czech@gmail.com
~ poskytujeme i online konzultace a vzdálenou pomoc ~
orientační ceny ~1000-1500Kč/h (dohoda možná)
 
 
 
  • Instagram
  • communion facebook

Napište nám:

Zpráva byla úspěšně odeslána.

Hodnocení a zpětná vazba: