top of page
Purple-Galaxy-wallpaper-wp3809621.jpg

pro tvojí cestu do svobody

 
Meta5.png
Soul.png

Terapie Duše

Breath.png

Božský Dech

1-min-min.png
Music.png

Muzikoterapie

2-min-min.png
Healing.png

Energetická

léčba

Meta5.png
aletheia.png
angel wings
angel wings
O me
E15A6006-32.jpg

Více jak 10 let se věnuji studiu a poznávání na poli transpersonální psychologie, která mě nepřestává fascinovat a jejíž možnosti jsou s každou další zkušeností doslova ohromující. Po několika hlubokých transpersonálních zkušenostech se mi ukázaly dříve zcela neviditelné obzory, se kterými dále pracuji. Zabývám se možnostmi, potenciálem pro růst a vývoj člověka a aplikací rozšířených stavů vědomí. Svou praxi neustále rozšiřuji pomocí duchovního vývoje a dalších metod jako jsou Tantra a Jóga, meditační techniky, alchymie, práce s tělem a dechem, léčení energiemi a hudbou a v neposlední řadě duševní terapií. Vše integruji ve svém životě i během pomoci ostatním při řešení problémů těla a duše na psychické i fyzické úrovni. Poskytuji tak komplexní systém pro osobní růst, léčení a čištění na více úrovních. Stovky lidí, kterým jsem touto praxí dokázal pomoci, jsou mi důkazem, že je třeba tyto zkušenosti sdílet i nadále.

 
 

Pevně věřím, že duchovní rozvoj a transformace jedince je nejen nejjednodušší a zároveň nejúčinnější metodou k léčbě a poznání svého opravdového "Já", ale je to také jediná cesta, jak pomoci celému lidstvu a situaci na planetě. S naší pomocí můžete najít to nejlepší řešení pro vaši cestu a vstoupit do proudu štěstí, svobody, harmonie, světla a lásky - do přirozeného stavu Bytí. Spojte se se svým srdcem a Duší, najděte své skutečné já a odkryjte váš plný lidský potenciál.

Vize

 

Nacházíme se v důležitém přechodovém období změny vibrací a vědomí na planetě Zemi. Více a více z nás se začíná probouzet a uvědomovat si svoji vlastní podstatu, své pravé "Já" a soustředí se na svůj duchovní vývoj. Začínáme více než dříve žít v souladu se svým srdcem a intuicí. Systém, který je kolem nás, stejně jako společnost, ve které žijeme nám již vyhovuje našemu duchu a silně pociťujeme, že potřebujeme zásadní změnu. Postupně se tak osvobozujeme od veškerých emocí, pout a vazeb (karmy), které jsme si za celý vývoj naší duše nahromadili. 


S tím, jak se stále více lidí otevírá své duchovní podstatě se otvírají dveře mnohým dalším. Každý z nás tak může vytvářet pro sebe i pro své okolí lepší podmínky pro život a šířit toto vědomí i dále. Tak se může nakonec spustit řetězová reakce, která může současnou tendenci vývoje na Zemi zásadně zlepšit a obohatit.


Je mi velkou ctí, že mohu právě teď sdílet a poskytovat naše vědomosti a zkušenosti pro pomoc ostatním a podpořit a usnadnit tak jejich vývoj.

E15A6121-51-min (1)_edited-min.jpg
TPD

Transformační terapie a trauma healing

Jde o efektivní terapeutickou metodu kombinující regresní terapie (vzpomínání na minulé události a uvědomění potřebných informací) a energetické léčení všech úrovní těla pomocí Světla a Vědomí. Uvědoměním, zpracováním a integrací zapomenutých nebo potlačených  (traumatických) vzpomínek a zkušeností je možné se vyrovnat s negativními vlivy těchto událostí, které se mohou projevovat v přítomnosti různými formami problémů a bloků (psychosomatického, psychického i fyzického rázu). Terapie má za cíl pochopit a zpracovat traumata (bloky), která se mohou projevit třeba i za velmi dlouho dobu po vzniku jejich příčiny. Skrze ni lze nahlédnout do širších souvislostí života a existence jedince vůbec. Poskytuje zcela nový pohled náš život, na situace ve kterých se nacházíme a přinést vysvětlení našich problému v širokých souvislostech. Můžete tak snadno sami v sobě objevit potřebné odpovědi a zároveň i řešení.

 

Během Terapie Duše dochází k očisťování energetického, emocionálního i astrálního těla a přístupu do informačního pole. Probíhá také komunikace přímo s Vaší duší (případně s duchovními průvodci). Součástí může být rozpomenutí se na zapomenuté události (bloky) v rámci současného života nebo vzdálenější minulosti a jejich vložení do potřebných souvislostí. Využívá se přitom alfa frekvencí mozkové činnosti pro efektivnější a jasnější práci a využití dalších všeobecně prospěšných vlastností tohoto stavu mysli - mezi které patří lepší paměť a soustředění, zesílení imunitního systému, omlazovací procesy na buněčné úrovni a přístup do podvědomí. Pokud je to v souladu, je možné se spojit i s duchovními průvodci a světelnými bytostmi a požádat o spolupráci. Celá práce je zcela bezpečná, neinvazivní, vše probíhá v souladu s aktuálním stavem a je zároveň vhodně integrována. Možnosti a aplikace této terapie jsou prakticky neomezené.

Typický průběh terapie se skládá ze dvou částí, které často splynou v celek:

 

1.část: Nejdříve je třeba provést očistu/odblokování (energetického) těla - zkontrolovat a popřípadě odvést nežádoucí bloky, energie a entity. To je bezpodmínečně nutné pro další postup (potřebujeme pracovat jen s pamětí své vlastní duše a vše ostatní co do našeho těla nepatří by se do toho mohlo plést nebo vnášet nejasnosti). Již samotná očista má velice léčivé a blahodárné účinky.

2.část: Zde se zajímáme už o informace, které Vám mají být vyjeveny. Cest k zodpovězení vašich otázek je několik a společně najdeme pro Vás tu nejschůdnější. Budete v kontaktu se svým srdcem (duší) a Zdrojem a může tak proběhnout předání důležitých informací a učení. Vše probíhá v souladu, intuitivně ale je možné se ptát na další relevantní otázky. Vždy se vám dostane informací, které se v danou chvíli (životní fázi) máte dozvědět a jste schopni vstřebat.

Na terapii je vhodné přijít s jasným záměrem, který vás zajímá:

 - Co mám momentálně ve své životě změnit/vyřešit?

-  Co mohu udělat, abych svou situaci zlepšil, co mě blokuje?

 - Jak mohu vyřešit moje zdravotní problémy a vyléčit se?

 - Dělám určitou věc správně? Jak mohu řešit daný problém?

 - Proč se má duše rozhodla pro toto tělo / život / rodinu / dobu / místo .. ?

 - Proč nemohu najít stálého partnera / práci / klid / zdraví / hojnost .. ?

 - Mohu poprosit o konkrétní očištění těla, místa, situace ?

 

Doporučuji si před sezením připravit svůj záměr (případně otázky) a soustředit se na něj.  Léčba je částečně samonaváděcí,  a vždy se děje přesně to, co je pro vás aktuálně nejvíce potřebné (i když zrovna vede jinudy než by se dalo očekávat). Terapie je prováděna v přirozeném stavu meditace. Nejedná se o žádnou manipulaci ani sugesci. Neustále jste při vědomí, plně vnímáte sebe i své okolí a po celou dobu tedy víte, co se s Vámi děje. Je Vám ponechána plná svoboda jednání.

Co terapie přináší?

Hluboká léčivá práce rozšiřuje vědomí a spouštějící procesy sebeuvědomování. Dochází k silnému léčení a osvobozování se od zažitých vzorců chování a návyků, které nám již neslouží a mohou bránit dalšímu vývoji nebo způsobovat problémy. Metoda, čistí a odblokovává traumatizující zážitky z minulosti, stresové situace, potíže s učením nebo soustředěním, únavu, vyčerpání, pocit opuštěnosti, nejistotu, strach, úzkosti, závislosti, fobie, deprese, alergie a vztahy ve všech oblastech.

Práce je často mnohem rozsáhlejší a intenzivnější než si lze představit a probíhá i určitou časovou periodu po skončení. Zpravidla se ukazuje a otevírá právě to, co potřebujete v danou dobu řešit, a to, na co jste připraveni a schopni v danou chvíli zvládnout, pojmout a vstřebat.

 

Během a po této práci můžete očekávat: 

- Otevřený přístup a ideální příprava "set & setting"  (dobrého psychického rozpoložení, vhodné prostředí pro terapii)

- Zlepšení kvality života, seberealizace a sebe-objevení, odstranění závislostí, osvobození od zažitých vzorců

- Řešení psychosomatických potíží, léčba posttraumatických poruch, stresu, vyrovnání se se smrtí a umíráním

- Pomoc, podporu a provedení situacemi, které vyvstanou a jejich následná integrace

- Užití vhodného druhu terapie s možností kolektivní i individuální práce

- Bližší kontakt a spojení s duší, myslí, lidmi, přírodou a vesmírem

- Trvalejší rozšíření vědomí, vnímání reality takové jaká je

 
E15A5869-10-min_edited_edited-min.jpg
Lecba

Energetické Světelné léčení

K léčení používám Zdrojovou energii (čisté Světlo a inteligenci) a kombinaci několika způsobů vycházejících z východních filozofií, šamanských metod a dřívějších vyspělých civilizací. Práce probíhá pouze v souladu s Boží vůlí a vaším záměrem.

Jedná se o léčení životodárnou energii, která je zdrojem života samotného. Touto energií - základní substancí vesmíru (ať už ji nazýváme jakkoliv - Prána, Čchi, Éter) jsme neustále obklopeni a kdokoli z nás jí může používat pro sebe i pro pomoc druhým. S její pomocí se můžeme vyrovnat s fyzickými i emocionálními problémy a dojít k poznání a porozumění smyslu našeho života. Jedná se o umění léčby pomocí přikládání rukou. V některých případech používám pro zesílení účinků (případně pro složitější "operace") krystaly. Tato energie zbavuje tělo škodlivin, povzbuzuje a uvolňuje blokády, harmonizuje energetické proudy v těle a léčí tak nemoci (proudí vždy tam, kde je jí nejvíce potřeba - do nejvíce poškozených míst). Lze s ní pracovat i nelokálně, tedy ji posílat na dálku, na libovolné vzdálenosti. O Veškerá léčivá energii jde přímo ze Zdroje a v souladu následně předávána ostatním.

Předpokládáme zde existenci subtilního energetického těla (aury, duchovního pole), existenci příslušných energetických center (čaker) a drah (meridiánů, nadi), kterými muže tato vitální energie proudit. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, člověk je zdravý a vitální. Pokud je toto energetické pole poškozeno, tělo se tomu musí přizpůsobit a vzniká tím nemoc. Do poškozeného energetického těla je během léčení dodávána energie a informace, která ho harmonizuje a je použita k jeho uzdravení. Postupně se tak nemoc nebo zraněné části (bloky) těla hojí. Uvolňuje tělo, zmírňuje bolest, urychluje léčebný proces, přináší relaxaci, harmonizuje čakry a celé energetické pole i fyzické tělo. 

Je třeba si být vědom toho, že každý problém již projevený na fyzické úrovni těla (nemoc) má vždy i psychický/duševní základ a tak je v případě složitějších nebo dlouhodobých problémů toto léčení kombinovat s vhodnou terapií která nám pomůže odkrýt jádro daného problému.

 
 
healing_edited.jpg
Dech

Božský dech

Jde o komplexní pokročilou terapeutickou dechovou techniku optimalizující vaši mysl, tělo a duši, díky které objevíte sílu a kouzlo vašeho dechu. Je založena na holistických postupech Pranayama jógy a filosofii léčení v rozšířených stavech vědomí a je krásným a intenzivním prožitkem. Jde o opakování sérií dechových technik kombinovaných s vedenou meditací a intenzivní muzikoterapií, které ve vás probouzejí a odkrývají váš plný lidský potenciál a manifestují lásku, harmonii, štěstí a hojnost. Je to cesta k opětovnému spojení se svou Duší, svým skutečným já a vaší vnitřní inteligencí a srdcem. Je to návrat do našeho přirozeného stavu Bytí - do vděčnosti a jednoty.

Pro koho a na co je určena?
Je výborná a vhodná pro kohokoliv a každému dá to, na co je právě připraven. Jde o hlubokou relaxaci, ale zároveň lze jít hlouběji do sebe, za hranice svojí mysli, osvobodit se a probudit. Tato technika se léčí celé tělo a silně podporuje fyzickou i psychickou sebeléčbu.

Co konkrétně dechové terapie přináší?
- pomáhá být více v přítomnosti a v životním proudu, zvyšuje emoční stabilitu a inteligenci
- vhodná pro odbourání stresových stavů (jako strach, úzkost a deprese) a negativních vzorců a návyků 
- významně zvyšuje pocit blahobytu, rovnováhy a spojení s okolím - dává životu smysl
- pomáhá manifestovat vaše záměry, přináší vize a posouvá meditační praxi
- posiluje zdraví, zlepšuje fyzickou kondici - vytváří více energie v těle, urychluje metabolismus 
- podporuje sebeléčbu, detoxikuje a čistí zažívací systém (podporuje prospěšné bakterie)
- zefektivňuje využití dostupného kyslíku (dosažení rovnováhy) a významně ovlivňuje chemické a fyziologické procesy v těle
- aktivuje imunitní systém (více bílých krvinek, zpomaluje produkci zánětlivých proteinů), léčí záněty a autoimunitní nemoci
- prospěšná pro srdce a cévní systém - snižuje krevní tlak a optimalizuje srdeční frekvenci a krevní oběh
- optimalizuje pH krve a je prospěšná pro přenos energie v buňkách i celém těle
- omlazuje a redukuje riziko poškození buněk, mutací, rakoviny a ostatních nemocí
- zvyšuje neuroplasticitu mozku (přizpůsobivost a lepší proces učení) 

 - prožitky a uvědomění mohou též v relativně krátkém horizontu měnit celkové nahlížení na svět a na sebe sama.

Pomocí dechových cvičení vědomě modulujeme dech (hlavně pomocí hlubokého a klidného dýchání) a efektivněji tak zacházíme s využitím a poměrem kyslíku a oxidu uhličitého, což přímo ovlivňuje i náš nervový systém (sympatikus a parasympatikus) a tak i fyziologické procesy a změny v celém těle. Cílem zdokonalit a zefektivnit využití menšího množství dostupného kyslíku, což je i klíčem dosažení rovnováhy v jeho využití v těle. Vyšší potřeba kyslíku je často spojena se stresem a naše emoce proto požadují vyšší množství kyslíku než opravdu potřebujeme (příliš kyslíku může v buňkách způsobit oxidační poškození). Dlouhodobý nedostatek kyslíku (nebo jeho nedostatečné vstřebání nevhodným dýcháním) zase vede k problémům s okysličením a nedostatkem energie v buňkách. Optimalizací tedy můžeme redukovat riziko jakéhokoliv poškození. Jak bylo klinicky ověřeno, dočasné zvýšení obsahu oxidu uhličitého (intermitentní hypoxie) má oproti zvýšenému obsah kyslíku v těle prokazatelně lepší vliv na zdraví celého organismu, stejně tak jako pomalejší a hluboký dech. V kombinaci s meditací, záměry a afirmacemi lze tak prokazatelně vědomě ovládnout a léčit celé svoje tělo.

 
E15A5846-7-min.jpg
Muziko

Hudba a muzikoterapie

Zapojuji hudbu a muzikoterapii jako významnou podporu procesu léčení při individuálních i skupinových terapiích a workshopy. Používám a kombinuji různé nástroje, techniky i metody přístupů. Hudba a vhodné frekvence a jejich kombinace mají velice blahodárné a léčivé účinky na celý náš organismus a pomáhají na fyzické i psychické úrovni. Přirozené vibrace nás uvolňují, poskytují nám prostor pro vnitřní práci, případně nás vedou tam, kam je třeba. Během muzikoterapií zapojuji a využívám také energetické léčení a intuitivní vnitřní vedení. 

 

Podle potřeby využívám hlasu a vhodných nástrojů mezi které patří například zpívající mísy, zvonky a činelky, hang drum, gongy, bubny, chřestidla a ostatní perkuse, harmonium, brumle nebo kytara. Věnuji se také tvorbě meditační hudby a výrobě zvonkoher pro muzikoterapie a harmonizaci prostorů.

 
Contact
IMG_3596-min-min-min.jpg

Kontakt

Alétheia
Brno, CZ
+420 737 419 978
aletheia.czech@gmail.com
~ osobní i online konzultace a vzdálená pomoc ~
orientační ceny ~1000-1500Kč/h (dohoda možná)
 
 
  • Instagram
  • communion facebook

Napište - objednejte se:

Zpráva byla úspěšně odeslána.

Sun Haze
1891438_394609484028098_3594273406871942631_o_edited.jpg

Pavel Dvorský

Prostřednictvím Petra a Simony jsem abstraktní prožitek proměnil v konkrétní a zažil to, co v našem fyzickém světě nazýváme zázrak. Umí najít příčinu, kterou neumí žádnou dostupnou metodou odhalit medicína ani jiný vědní obor. Tato jemná, láskyplná a mírumilovná dvojice umí uspořádat svět jemných energií kohokoliv tak, aby se dál ubíral ke kýženému vyléčení v jakékoliv oblasti - zdraví, vztahů, obezity či obecně řečeno - nastolení lehkosti a radosti bytí. Moc jim děkuji za to, co dělají a z celého srdce propojení s nimi doporučuji.   

 
 
67582172_2304428176279548_7951898834899042304_n_edited.jpg

Patrycja Listos

I’ve been Petr’s and Simona’s customer few times already and everytime the result is just incredible and has huge and amazing impact on my life. I was able to turn from depressed person into happy, strong and confident one I always wanted to be. I’m so happy I met them just when I needed help in my life. They are also so wonderful people personaly! 😊 I highly recommend chanelling and light therapy that I attended to everyone there! Thank you again for everything! Love and peace ️

194815811_10219784075497798_4842786348842955504_n_edited.jpg

Gabriela Brázdová

Mockrát děkuji za pomoc v těžké životní situaci, se kterou si nikdo nevěděl rady. Rozhodně doporučuji všem, kteří se v jakémkoli ohledu necítí dobře. Porozumění, odvaha a světlo - to všechno jsem u Simi s Petrem našla.🐣

bottom of page